image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Šumadijski okrug Prva tehnička škola , Kragujevac
utorak, 06 decembar 2011 08:26

Prva tehnička škola , Kragujevac

Rate this item
(36 votes)

Istorijat škole     
· 13. februara 1941. god. doneta je odluka o osnivanju Srednje tehničke škole na zahtev Kraljevske banske uprave Dunavske banovine. Usled okupacije škola nije počela sa radom. Školska zgrada je služila za smeštaj okupatorske vojske, alat i mašine su zaplenjeni.
· 1. septembra 1941. god. Ministarstvo narodne privrede donosi akt o otvaranju Srednje tehničke škole i Muške zanatske škole sa odsecima: mašinskim i drvarskim, odnosno drvarsko-stolarskim. Škola je koristila prostorije Sokolskog društva u Radničkoj koloniji. Škola je bila Vojno-zanatlijska.
· 19. oktobra 1941. godine, Uredbom Ministarskog saveta, Br. 1476, prestaje sa radom Vojno-zanatlijska škola Vojno-tehnièkog zavoda a otvara Srednja tehnička i Muška zanatska škola u Kragujevcu.
· Kragujevačka tragedija odlaže rad tek formiranoj školi do 02. marta 1942. godine. U školi je bilo samo 54 učenika, 32 na mašinskom i 22 na industrijsko-drvarskom. U Muškoj zanatskoj školi u sva tri razreda bilo je samo 32 učenika. Koristila je prostorije u barakama u Radničkoj koloniji posle oslobođenja.
· Muška zanatska škola je ugašena u jesen 1943. godine.
· Školske 1946/47. godine škola je koristila prostorije Učiteljske škole „Miloje Pavlović“.
· Rešenjem Centralne uprave vojne industrije br. 3778 09 21.08.1948. godine formira se pri školi internat u koji su smeštani učenici sa strane. Internat je ukinut 14.07.1954. godine.
· 1947/48. škola je predata na upravljanje Upravi vojne industrije i školovani su kadrovi za potrebe vojne industrije.
· 1948/49. škola započinje rad u novoj školskoj zgradi.
· Krajem 1961. godine škola prelazi u nadležnost opštine Kragujevac i od tada školuje kadrove za potrebe Kragujevca i drugih opština Šumadije.
· U periodu od školske 1947/48. pa do 1960/61. na svim odsecima je diplomiralo ukupno 1229 učenika (892 na mašinskom, 121 na građevinskom i 216 na hemijsko-tehnološkom).
· 1963/64. godine ponovo je otvoren građevinski odsek.
· Dogradnja sprata Prve tehnièke škole izvršeno je 1964/65. godine.
· Na svoj 30. rođendan škola dobija fiskulturnu salu.
· 1971/72. započeo je sa radom elektrotehnički odsek.
· Tokom školske 1972/73. škola je imala 52 odeljenja.
· Školske 1977/78. pristupilo se realizaciji nastavnih planova i programa Zajedničke osnove, a dve godine kasnije i druge faze usmerenog obrazovanja i vaspitanja.
· Od 4. juna 1981. godine Prva tehnička u Kragujevcu dobila je ime „OBRAZOVNI TEHNIČKI CENTAR 25.maj“ tako da se 25. maj slavio kao Dan centra i naravno Dan mladosti.
· Posle konstituisanja srednjoškolskih centara predviđeno je da se u našem centru obrazuju kadrovi u zanimanjima: elektrotehničke, hemijsko-tehnološke, građevinsko-geodetske struke.
· 1990/91. godine umesto građevinsko-geodetske struke otvorena je saobraćajna struka.
· Školske 1993/94. ponovo je otvoren građevinski odsek, a saobraćajna struka premeštena u Tehničku školu za mašinstvo i saobraćaj.
· Od školske 2000/01. počelo je obrazovanje učenika na području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.
· Školu sada pohađa 1500 učenika u četiri područja rada:
- elektrotehnika,
- građevinarstvo i geodezija,
- hemija, nemetali i grafičarstvo.
- poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane.
· Od školske 2003/04.godine, upisana su dva nova ogledna odeljenja:
- u području rada ELEKTROTEHNIKA (elektrotehničar za elektroniku na vozilima),
- i u području rada GRAÐEVINARSTVO I GEODEZIJA (monter suve gradnje).

 
OBRAZOVNI PROFILI
Područje rada: ELEKTROTEHNIKA
1.ELEKTROTEHNIČAR ENERGETIKE
-Učešće u projektovanju trafostanica
-Učešće u projektovanju električnih mreža niskog i
visokog napona
- Učešće u projektovanju električnih instalacija
- Rad u ispitnim labaratorijama
- Merenje i kontola zaštite uzemljenja
- Održavanje i remont električne opreme, mreža i
postrojenja
Elektrotehničar energetike se može zaposliti u svim granama industrije,
elektrodistribuciji, projektnim organizacijama elektro struke i elektroservisima.
2.ELEKTROTEHNIČAR ZA TERMIČKE I RASHLADNE UREĐAJE
Učenici se osposobljavaju za samostalni rad na popravci i
servisiranju rashladnih i elektrotermčkih ureñaja.
Mogu da obavljaju sledeće poslove:
- popravka i servisiranje rashladnih i termičkih ureñaja u
domaćinstvu,
- popravka i servisiranje hladnjača,
- popravka i servisiranje klimatizatora i dr.
Mogućnost zaposlenja je ogromna: sopstveni servis, privatna
preduzeća, društvena preduzeća itd.
Potreba za ovim profilom je izuzetna, s obzirom na razvoj i upotrebu
rashladnih i termičkih ureñaja.
Školovanje za ovaj obrazovni profil traje 4 godine.
3. ELEKTROTEHNIČAR MULTIMEDIJA
Elektrotehničari multimedija osposobljavaju se za:
- pravilno korišćenje i održavanje različitih audio i video
ureñaja,
- uključivanje u sve poslove koji se obavljaju u radio i TV
centrima i studijima,
- uključivanje u sve poslove na postavljanju i održavanju
interne, satelitske i kablovske televizije, i poslove
provajderskih kuća,
- instalaciju i primenu softverskih multimedijalnih alata i njihovu primenu u
audio i video produkciji, Web dizajnu,
- poslove u oblasti video nadzora, elektronske kontrole i obezbeñenja.
4. ELEKTROTEHNIČAR RAČUNARA
Elektrotehničar računara osposobljava se za
obavljanje sledećih poslova:
- rukovanje računarskim sistemima,
- održavanje računarskih sistema, otkrivanje lokalizacija i
otklanjanje kvarova,
- projektovanje softvera.
Mogućnost zaposlenja je velika s obzirom ubrzan razvoj
računarske tehnike, uvoñenja računara u industriju,
povezivanja javnih preduzeća (SUP, biblioteka, univerzitet i sl.) u okviru
globalnih računarskih mreža itd.
5. ADMINISTRATOR RAČUNARSKIH MREŽA (NOVO) –ogled
Želite da upoznate računare i računarske mreže?
- Naučite da sklapate i testirate računare, naučite sve
o različitim operativnim sistemima, arhitekturi i
topologijama računarskih mreža, Internet servisima, zaštiti
računarskih sistema i mreža...
- Naučite da primenite računare u praksi,
programirate i izradite Web stranice, izvršite testiranje
mrežnih instalacija, detektujete i otklonite kvar na mrežnim
instalacijama.
- Osposobićete se za instaliranje mrežnog operativnog sistema, konfigurisanje
servera za mrežni rad i podešavanje servisa na serveru.
6. ELEKTROTEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NA VOZILIMA – ogled
Elektrotehničar za elektroniku na vozilima – ogled je
obrazovni profil gde učenici na kraju školovanja mogu da
obavljaju samostalno poslove održavanja, servisiranja i
opravke mehaničkih, električnih i elektronskih sistema
uz elektronsku dijagnostiku ispravnosti elemenata i
sistema.
Tokom školovanja učenici se osposobljavaju kroz
teorijsku i praktičnu nastavu za rad na savremenim
vozilima uz korišćenje najnovije dijagnostičke i merne opreme.
Praktična nastava se obavlja u školskoj auto-radionici i profesionalnim autoservisima.
Škola ima sklopljenu poslovno-tehničku saradnju sa više autoservisa
u gradu.
Nakon sticanja diplome jedan broj učenika nastavlja dalje školovanje na
fakultetima i visokim školama. Ostali uspešno rade u ovlašćenim servisima na
poslovima za koje su se školovali.
7. ELEKTROMONTER MREŽA I POSTROJENJA
- Bavi se održavanjem i postavljanjem
instalacija električne mreže za
rasvetu, grejanje, klimatizaciju, peći,
radne mašine itd.
- Obavlja demontažne i montažne
poslove održavanja i adaptacije
elektroinstalacija (zamena
osigurača, svetlosnih tela, utikača,
prekidača, kontaktora, vezivanje vodova i priključivanje kablova itd.)
Pored specijalizovanih preduzeća postoje i mnogobrojne privatne
radionice u kojima se rad ne može zamisliti bez ovakvih stručnjaka pogotovo
ako znamo koliko nam je teško kada ostanemo bez struje makar i na pola
sata.
8. ELEKTROINSTALATER
Obrazovni porofil u kome se učenici
osposobljavaju za uvoñenje i održavanje
električnih instalacija.
U drugoj godini kroz predmet električne instalacije
jake struje učenici se uvode u struku, a kasnije svoja
znanja proširuju kroz ostale stručne predmete i
praktičnu nastavu pri čemu se stalno prati razvoj novih
tehnika i tehnologija.
Ovo zanimanje pruža široke mogućnosti zaposlenja, jer se izgradnja svih
objekata, kuća, stambenih objekata, fabrika, luksuznih hotela kao i
arhitektonskih dostignuća ne može zamisliti bez ovog zanimanja.
Područje rada : GEODEZIJA I GRAĐEVINARSTVO
1.GRAĐEVINSKI TEHNIČAR ZA VISOKOGRADNJU
Grañevinski tehničar je usmerenje koje se
prvenstveno fokusira na pojedinca koji svojim
umećem ili veštinama upotrebljava izvorne ili
prerañene proizvode iz prirode (drvo, zemlja,
kamen, beton, čelik...) i planirano ih koristi za
izgradnju objekata. Ovaj smer podrazumeva
sticanje znanja iz:
- projektovanja i izgradnje svih vrsta
zgrada,
- ispitivanja i premeravanja zemljišta za
grañevinske objekte,
- ispitivanja grañevinskog materijala,
- korišćenja savremenih softverskih alata za izradu grañevinskih konstrukcija
(Auto-Cad),
- izrade tehničko-grañevinske dokumentacije.
2.ARHITEKTONSKI TEHNIČAR (NOVO) – ogled
Arhitektonski tehničar će posle završenog
četvorogodišnjeg obrazovanja biti u stanju da:
- razradi i prezentuje projekte: visokogradnje,
urbanističke, konzervacije i revitalizacije,
- organizuje izgradnju i vodi dokumentaciju pri
izvoñenju objekata,
- uradi analizu cena – predmer i predračun
radova za objekat.
Mogućnosti zapošljavanja arhitektonskog tehničara
su velike, a neka od mogućih radnih mesta su:
urbanistički zavod, grañevinsko preduzeće, projektni biro, zavod za zaštitu
spomenika kulture, zavod za izgradnju grada, geodetski zavod, itd.
3. MONTER SUVE GRADNJE – ogled
Školske 2003/2004. godine u saradnji
Ministarstva prosvete Republike Srbije,
austrijske firme "KNAUF" i Prve tehničke škole
otvoreno je novo zanimanje – Monter suve
gradnje. Učeći na ovom zanimanju obučićete se
za rad po najsavremenijim metodama i uz
upotrebu materijala najnovije generacije za
poslove gradnje, pregrañivanja, unutrašnje
dekoracije, izradu enterijera, izradu izolacije i dr.
Pohañaćete nastavu po posebnim programima, gde je prednost data
praktičnoj nastavi, a teorijski predmeti se obrañuju po programima primerenim
ovom zanimanju.
Područje rada : HEMIJA, NEMETALI I GRAFIČARSTVO
1. TEHNIČAR ZA ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE
U četvorogodišnjem školovanju učenik se osposobljava za rad na sledećim
poslovima:
-praćenje emisija štetnih materija u tehnološkim procesima,
-procena emisije i evidentiranje emisije u raznim
fazama procesa,
-upravljanje procesima sa ciljem smanjenja emisija
štetnih materija,
-praćenje intenziteta korišćenja sirovina u
procesima, učešće u kontroli rada postrojenja,
-rad na kontrolnim punktovima i alarmiranje pojave
zagañujućih materija,
-praćenje ispuštanja zagañivača u životnu sredinu,
praćenje emisije štetnih i opasnih materija, staranje
o pravilnom skladištenju hemikalija i drugih otpadnih
materija, -kontrolisanje parametare u postrojenjima za prečišćavanje vode
i vazduha,
-rad na zaštiti životne sredine i revitalizaciji životne sredine, rad na
upravljanju otpadom i reciklažom,
-sistematizacija i analiziranje podataka i itd...
2. TEHNIČAR ŠTAMPE
Tehničari štampe rade na različitim štamparskim
mašinama, a to je odreñeno različitim štamparskim
formama, vrstama boja kojima se štampa, pa čak i
materijalima na koje se vrši otiskavanje.
Podloga za štampu je najčešće papir, karton, polietilen
folija, aluminijumska folija kao i kombinovani materijali.
Sveske, školski udžbenici, knjige iz oblasti nauke i
književnosti, katalozi, kutije, obrasci, blokovi odštampani u
različitim veličinama i bojama, delo su tehničara štampe.
Područje rada :POLJOPRIVREDA, PROIZVODNJA I PRERADA HRANE
1. TEHNIČAR ZA BIOTEHNOLOGIJU
Školovanje traje četiri godine. Nastava se odvija kroz
teoretsku nastavu, vežbe i praktičnu nastavu gde se učenici
osposobljavaju za poslove u prehrambenoj industriji.
Tehničar za biotehnologiju u neposrednoj proizvodnji
organizuje i kontroliše tehnološke parametre. U
laboratoriji vrši ispitivanja: fizičko-hemijska, radiološka i
mikrobiološka, a predmet njegovog proučavanja su sirovina,
poluproizvod ili gotov proizvod.
Gde radi tehničar za biotehnologiju?
- u prehrambenoj industriji,
- u laboratorijama za kontrolu hrane,
- u samostalnim prodavnicama prehrambenih prizvoda,
- u ugostiteljskim organizacijama,
- u skladištima prehrambenih prizvoda,
-u pekarama, mlekarama, mlinovima...
2. MESAR
Zanimanje mesar je perspektivno
trogodišnje zanimanje.
Pruža mogućnost sopstvenog biznisa i
brzog zaposlenja.
Učenik poseduje znanja i veštine prerade
mesa i proizvodnje mesnih prerañevina,
koristi mašine i ureñaje u mesnoj industriji,
primenjuje znanja iz oblasti higijene i
kvaliteta mesa i poseduje veštine
pakovanja, čuvanja i prodaje mesa

Additional Info

 • Adresa škole: RADOJA DOMANOVIĆA 8
 • Mesto: Kragujevac
 • Email: -
 • Direktor škole: Biljana Šipovac
 • Kontakt telefon: 034 332 461
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti:

  Pomoćnici direktora:                        Slaviša Stanković,

      dipl. inženjer  elektrotehnike

      rukovodilac smene „A“

   Dalibor Tvrdišić,

       prof. Srpskog jezika i književnosti

       rukovodilac smene „B“

 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 25930 times
blog comments powered by Disqus
.

Najnovije vesti iz obrazovanja

Kultura

Korisni tekstovi

 • Sindrom smanjene pažnje i hiperaktivnosti kod dece
  Sve češće se susrećemo sa decom koja imaju problema sa sa usredsredjivanjem pažnje i hiperaktivnošću.…
 • Kako hvatati beleške
  Učenje u školskom ambijentu najuspešnije je kada se odvija kroz interaktivni proces (nastavnik-učenik, učenik-učenik). Ipak,…
 • Majmunsko a - @
  U novijoj istoriji postoji nekoliko izuma koji su temeljno promenili način komunikacije među ljudima. Posle…