image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Nišavski okrug Medicinska škola "dr Milenko Hadžić", Niš
sreda, 24 novembar 2010 12:40

Medicinska škola "dr Milenko Hadžić", Niš

Rate this item
(14 votes)

Istorijat škole :


Medicinska škola "Dr Milenko Hadžić" u Nišu osnovana je Rešenjem ministra narodnog zdravlja NR Srbije, broj 48093 od 19.09.1946. godine. Osnovana škola je internatskog tipa, ranga srednje škole u trogodišnjem trajanju. Rad u školi je počeo 07.10.1946. godine sa jednim odeljenjem od 30 učenica, lekarskih pomoćnica, u jednoj učionici Trgovačke akademije (sadašnja Gimnazija "9. maj"), a kasnije u zgradi Higijenskog zavoda.

Svoju zgradu, namenski podignutu, škola je dobila 04.10.1948. godine u Ulici braće Tasković br. 44. Drugi i treći sprat ove zgrade služili su kao školski internat. Nova zgrada je dugo bila bez vode, kanalizacije i struje, a učionice bez dovoljno nameštaja. S obzirom da su to bile prve posleratne godine situacija je razumljiva. 1959. godine počele su pripreme za formiranje Medicinskog fakulteta u Nišu i njegovo useljenje u zgradu Medicinske škole.

Sve do juna 1953. godine škola je nosila naziv prema kadrovima koje je školovala. Bila je Srednja medicinska škola za lekarske pomoćnice, Srednja medicinska škola za dečije negovateljice itd. Kasnije dobija svoje sadašnje ime po doktoru Milenku Hadžiću, čoveku velikog srca, narodnom lekaru. Dan škole 12. decembar obeležava se od 1959. godine, jer je to datum godišnjice smrti ovog narodnog heroja.

Od skromnog početka 1946. godine, škola se postepeno razvija prateći sveukupni razvoj ratom opustošene zemlje. Osnovana kao škola za lekarske pomoćnice, vremenom sve više širi svoju delatnost otvaranjem novih odeljenja. Uvode se odseci za laborante, dečije negovateljice, babice, a nešto kasnije i za farmaceutske tehničare, fizioterapeute, radiološke i zubne tehničare, pedijatrijske sestre, sanitarne tehničare, kuvare - dijetetičare, stomatološke sestre, vaspitačice, kozmetičare.

Otvaranjem Medicinskog fakulteta u Nišu, škola je preseljena 22.11.1961. godine u novosagradjenu zgradu u Zetskoj 55, gde se i danas nalazi. U leto 1966. podignuta je montažna zgrada u školskom dvorištu sa osam učionica. 1971. izgrađena je i treća zgrada za potrebe vežbi zubnih tehničara, koja je kasnije adaptirana u školsku ambulantu sa pedijatrijskom i stomatološkom službom. Danas je ova zgrada u fazi renoviranja za svoje prvobitne potrebe. 1977. izgrađena je fiskulturna sala od sredstava mesnog samodoprinosa.

U svojoj pedeset sedam godina dugoj istoriji škola je društvu dala armiju medicinskih radnika, koja pokriva ukupne potrebe svog regiona, a u početku i cele jugoistočne Srbije. Mnogi od njih su nastavili svoje školovanje i postali uspešni lekari i profesori, koji su se vraćali svojoj školi učestvujući u nastavi kao redovni profesori ili honorarni stručni saradnici.

O bogatoj istoriji Medicinske škole u Nišu, njenim profesorima i đacima, profesor srpskog jezika Nina Dinčić-Milinković je napisala monografiju. Monografija će iz štampe izaći u najskorije vreme.

 

Vannastavne aktivnosti :O danu škole :


...

Priznanja i takmičenja :

 


-

Međunarodni i domaći kontakti :


...

Prijatelji škole :


...

Nagrade :


...

Još koja reč o školi :


Trenutno se u školi obrazuje osam obrazovnih profila:

1. Medicinska sestra - tehničar,
2. Fizioterapeutski tehničar,
3. Sanitarno-ekološki tehničar,
4. Stomatološka sestra - tehničar,
5. Kozmetički tehničar,
6. Farmaceutski tehničar,
7. Laboratorijski tehničar,
8. Medicinska sestra - vaspitač.

Nedostaju još zanimanja gerijatrijska sestra i zubni tehničar.

Teorijska nastava, praktična nastava i vežbe odvijaju se u školi i zdravstvenim ustanovama u Nišu i okolini. 35 odeljenja pohađa nastavu u 16 učionica, 12 kabineta, jednoj fiskulturnoj sali i terenima oko škole. Škola poseduje biblioteku i čitaonicu, modernu laboratoriju i stomatološku ambulantu. Sve ovo smešteno je u tri školske zgrade. Uslovi rada u školi su dobri i ne razlikuju se od uslova u većini srednjih škola na teritoriji grada Niša. Obnavljanje školskog inventara, nameštaja i nastavnih sredstava trenutno je ograničeno na kabinete. U proteklom periodu nabavljana je nova informatička oprema i najsavremenija oprema za kabinet estetske nege, popunjavana su nastavna sredstva u kabinetima namenjenim vežbama zdravstvene nege, u laboratoriji. Potpuno nova oprema kupljena je za novoformirani smer kozmetički tehničar. Ono što je najveći nedostatak svakako je zastareli i dosta oštećen nameštaj u učionicama i školske table.

Obrazovni rad sprovodi 117 profesora. Od toga 72 je sa visokom školskom spremom, 19 sa višom školskom spremom i 26 spoljnih saradnika. Od 72 profesora sa visokom školskom spremom 8 je sa specijalizacijom, 1 profesor sa magisterijumom i 1 sa zvanjem pedagoški savetnik. Spoljni saradnici su doktori sa različitim specijalizacijama.

Stručna služba broji 7 radnika (sekretar škole, referent za redovne učenike, referent za prekvalifikaciju, knjigovođa, blagajnik, psiholog i pedagog).

O higijeni, ispravnosti i grejanju stara se 13 radnika.

Pored objekata škole, za ostvarivanje nastavnog plana i programa praktičnih vežbi i vežbi u bloku koriste se sledeće zdravstvene ustanove:

1. Klinički centar Niš,
2. Dom zdravlja Niš,
3. Specijalna psihijatrijska bolnica Gornja Toponica,
4. Institut za zaštitu zdravlja Niš,
5. Vojna bolnica Niš,
6. Institut za prevenciju, lečenje i rahabilitaciju reumatskih i kardiovaskularnih bolesti Niška Banja,
7. Stomatološka klinika Niš,
8. Zavod za transfuziju krvi Niš i
9. Udružene apoteke Niš.

Ove zdravstvene ustanove pružaju solidne uslove za stručno osposobljavanje učenika. Boravak u njima i rad na poslovima svih zanimanja zahteva visok stepen stručnosti, humanosti, odgovornosti i preciznosti, kao i nesebičnu brigu za druge, naročito bolesne i nemoćne. Učenici kroz praktičan rad u zdravstvenim ustanovama sagledavaju prave dimenzije svojih budućih zanimanja, shvataju da ona od njih zahtevaju i fizičku izdržljivost i spretnost, a pre svega znanje.

Ritam radnog dana.

Nastava u školi odvija se u dve smene, tako što prvi i drugi razred imaju nastavu u prepodnevnoj smeni, a treći i četvrti u popodnevnoj. Nastava za prvu smenu počinje u 8 časova, a završava se u 13.55, a za drugu počinje u 14 časova i završava se u 19.55.

Praktične vežbe i vežbe u bloku odvijaju se u zdravstvenim ustanovama po posebnom rasporedu, a po pravilu počinju u 7 časova.

Dopunski, dodatni rad i slobodne aktivnosti održavaju se pre ili posle redovne nastave, po rasporedu koji je naznačen u dnevniku rada razredne knjige.

Za pojedine smerove organizovan je specijalni raspored rada prema kome u dane kada imaju časove prakse, nemaju časove teorije.

Kalendar datuma značajnijih aktivnosti škole za školsku 2008/2009. godinu možete preuzeti ovde.

Slobodne aktivnosti učenika su sastavni deo vaspitno-obrazovne delatnosti škole i zajedno sa nastavnim aktivnostima doprinose kompletnom razvoju ličnosti učenika, podstiču stvaralačke sposobnosti i razvijaju individualne sklonosti učenika.

Sekcije okupljaju učenike različitih razreda na principu dobrovoljnosti i učešća učenika u izboru sadržaja rada sekcije. U našoj školi rade sledeće sekcije:

I Kulturno-umetničke sekcije: recitatorska, literarna, dramska, muzička omladina i likovna.

II Naučno-istraživačke sekcije: sekcija za fiziku, ekološka sekcija, sekcija za istoriju, psihologiju, geografiju, za strane jezike, za hemiju, za informatiku.

III Sportsko-rekreativne sekcije: odbojka, atletika, plivanje, rukomet, stoni tenis, košarka, fudbal, streljaštvo, sportska gimnastika, kros.

IV Sekcije uže stručnih predmeta: prva pomoć, realističko prikazivanje povrede, plazma program, zdravstvena tribina, saradnja sa crvenim krstom.

V Klub Ujedinjenih nacija.

U školi uspešno radi Đački parlament.

Školovanje je tako programski koncipirano da svršenim učenicima omogućava direktno uključenje u proces rada, ali i prohodnost na više škole i fakultete. Posle položenog maturskog ispita zdravstveni radnik je dužan da volontira 6 meseci u zdravstvenoj organizaciji i posle toga da polaže državni ispit. Nakon položenog državnog ispita može da zasnuje radni odnos u odgovarajućoj zdravstvenoj organizaciji. Prohodnost na više škole i fakultete je široka, gotovo neograničena, što znači da učenici biraju ne samo fakultet zdravstvene struke, već i sve ostale fakultete i više škole zavisno od ličnog interesovanja i sklonosti. Razlog za to verovatno leži u podjednakoj zastupljenosti opštih i stručnih predmeta u nastavnim programima. Opteobrazovni predmeti, koji obezbeđuju široku prohodnost, zastupljeni su u svim zanimanjima sa 15 predmeta raspoređenih u 4 razreda. Stručni predmeti su zastupljeni u svim zanimanjima sa 8 predmeta, a užestručni predmeti, koji se izučavaju u 3. i 4. razredu usko su vezani za zanimanja. Da bi učenik mogao da stekne neophodna znanja i veštine potrebno je da redovno pohađa nastavu i sistematski uči, sa velikim interesovanjem za ono što uči.

U svemu ovome, verovatno, leže razlozi za ogromno zanimanje osnovaca za našu školu. U proteklom periodu zauzimala je jedno od prva tri mesta u Niškom regionu, po broju zainteresovanih đaka za upis. Da bi se učenik upisao u našu školu potrebno je da polaže prijemni ispit iz srpskog jezika i književnosti i matematike. Uslovi za upis određeni su zajedničkim konkursom za sve srednje škole.

 

Zašto upisati baš našu školu  :


-

Prekvalifikacije i dokvalifikacije - opis  :


-

Additional Info

 • Adresa škole: -
 • Mesto: -
 • Email: -
 • Direktor škole: -
 • Kontakt telefon: -
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti: -
 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 11977 times Last modified on petak, 03 decembar 2010 09:37
blog comments powered by Disqus
.

Najnovije vesti iz obrazovanja

Kultura

Korisni tekstovi