image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Mačvanski okrug Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika, Šabac
sreda, 24 novembar 2010 12:36

Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika, Šabac

Rate this item
(33 votes)

Istorijat škole :

 


 

Ministarstvo narodne privrede je 24.06.1904. godine donelo rešenje o otvaranju ratarske škole u Šapcu. Od tada do danas škola ima kontinuitet u radu. Šabačka poljoprivredna škola je u savremenim dešavanjima pronašla svoju ulogu. Uklapa se u ideju o podizanju značaja poljoprivrede i potrebi za obrazovanim proizvođačima zdrave hrane. Danas raspolaže sa preko 80 hektara obradivih površina, laboratorijama, farmom goveda i svinja, voćnjakom, malinjakom, staklenikom i prelepim parkom. U okviru škole funkcionišu sledeći smerovi: trogodišnji – prerađivač mleka; četvorogodišnji: poljoprivredni tehničar, pekar, veterinarski tehničar, mesar, zootehničar, cvećar – vrtlar, tehničar hortikulture, rukovalac poljoprivrednom mehanizacijom. Školu pohađa 750 učenika, a o njima brine tim oko 100 zaposlenih. Škola ima školsku ekonomiju. Rekonstrukcijom stare školske zgrade koja je pod zaštitom države, stvoreni su uslovi za internatski smeštaj, pa tako od 2005.godine u školi radi dom učenika sa oko 70 smeštajnih kapaciteta. Škola ima mini mlekaru i mini pekaru.

 

Obrazovni profil: ZOOTEHNIČAR

Ako volite životinje, onda ste na pravom mestu. Područje koje pokriva Poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac ima dugu tradiciju bavljenja stočarstvom tako da zootehničar predstavlja logičan izbor svih učenika koji žele da nastave i unaprede ovu tradiciju.
Smer zootehničar vas uči pravilnom uzgoju svih domaćih životinja. Posebna pažnja se poklanja ishrani, selekciji, nezi i smeštaju životinja. Zootehničar je osposobljen da samostalno obavlja selekciju životinja, da odabere najbolju vrstu i rasu životinja koju će da gaji, da ih pravilno i kvalitetno hrani, da vodi matičnu evidenciju i da stvori najoptimalnije uslove za pravilan uzgoj životinja. Osim uzgoja najčešćih domaćih životinja (goveda, svinje, ovce, živine), na ovom smeru se uči i o gajenju riba, pčela, kunića, kućnih ljubimaca i sportskih konja.
Stručna praksa se obavlja na školskoj ekonomiji koja poseduje farmu goveda, svinja i ovaca, a u bliskoj budućnosti i odgajivačnicu pasa. Škola se nalazi u neposrednoj blizini gradskog hipodroma, Veterinarskog Instituta „Šabac“ i Veterinarske Stanice „Šabac“, sa kojima ostvaruje vrlo dobru saradnju i gde se, takođe, obavlja deo praktične nastave.
Zootehničar se može zaposliti u veterinarskim stanicama i ambulantama, svim životinjskim farmama, ribnjacima, hipodromima, veterinarskim i poljoprivrednim apotekama, fabrici stočne hrane, selekcijskim službama...
Ako želite da nastavite školovanje, završetkom smera zootehničar, osim Poljoprivrednog i Veterinarskog fakulteta, imate prohodnost na sve prirodne i društvene fakultete.
Obrazovni profil: VETERINARSKI TEHNIČAR

U Srednjoj poljoprivrednoj školi sa domom učenika u Šapcu, upisuju se dva odeljenja veterinarskih tehničara. Ovaj obrazovni profil reformisan je 2002.godine, a mi smo prvu generaciju oglednog odeljenja upisali školske 2004/05. godine. Uspeh učenika praćen je na republičkom nivou i naši učenici su sve četiri godine školovanja bili na prvom mestu, sa srednjom ocenom 3,90.
Školske 2011/12. godine, ogledna odeljenja su ušla u redovni obrazovni sistem. Cilj reformisanog obrazovnog profila je da osposobi učenika za aktivno i odgovorno angažovanje na svim poslovima u skladu sa kompetencijama veterinarskog tehničara, koje su precizno definisane zadacima i standardima struke.
Prednost reformisanih odeljenja u odnosu na klasična je u tome što se radi sa manjim brojem učenika, a na vežbama se dele na grupe, tako da profesor može mnogo više vremena da posveti svakom učeniku.
Koncepcija nastavnog programa predviđa veći fond časova stručnih predmeta i praktčne nastave. Učenici obavljaju praktičnu nastavu u veterinarskom kabinetu, na školskoj ekonomiji, u Veterinarskoj stanici i Veterinarskom specijalističkom institutu. Takođe imaju i stručne posete farmama, sajmovima i izložbama životinja. Ovaj obrazovni profil odlikuje se uvođenjem organizacionih novina kao što su: izborna nastava, informacione tehnologije i preduzetništvo. Uvođenjem izborne nastave, učenik ima mogućnost da samostalno kreira svoj obrazovni proces. Ako se opredeli za studije veterine, kao izborni predmeti ponuđeni su:
- biologija
- hemija
- fizika

Od stručnih predmeta mogu se opredeliti za:
- patologiju pčela
- patologiju riba
- sportsko konjarstvo
- patologiju egzotičnih životinja
- kinologiju
- higijenu namirnica životinjskog porekla
- agrarni turizam.

Novim programom je predviđeno da učenici ovladaju informacionim tehnologijama i da se u tom pravcu usavršavaju i putem interneta prate dostignuća u oblasti nauke. Novina je preduzetništvo, obavezni predmet u IV razredu, koji učenicima daje neophodno znanje o menadžmentu u veterini.
Naši učenici postižu odlične rezultate na Republičkom takmičenju veterinarskih tehničara. Poslednje četiri godine zauzeli smo dva puta prvo i dva puta drugo mesto u konkurenciji od 29 škola.
Nakon završene srednje škole veliki broj učenika upisuje fakultete i uspešni su studenti. Ove godine naši učenici su bili prvi na rang listi Fakulteta veterinarske medicine.
U školi je aktivna i veterinarska sekcija u kojoj se proučava interesantna oblast uzgoj i nega egzotičnih životinja.
Obrazovni profil: TEHNIČAR HORTIKULTURE

Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika u Šapcu obrazuje učenike u oblasti hortikulture već 10 godina.
Tehničar hortikulture je zanimanje 4 stepena, naredne skolske godine na ovaj smer može se upisati 30 učenika.
Stručnim obrazovanjem ovaj ovaj obrazovni profil učenike osposobljava za:

- proizvodnju cvetnih kultura i njihovu primenu u eksterijeru i enterijeru
- proizvodnju dekorastih drvenastih vrsta i njihovu primenu na zelenim površinama
- uređenje zelenih površina i dvorišta
- izradu vrtnih i sopstvenih fontana
- proizvodnju lekovitog bilja i njegovu primenu
- izradu cvetnih aranžmana

Osposobljavanje učenika sa vrši kroz stručne predmete u sva 4 razreda:
- agrohemija sa fiziologijom bilja
- pedologija
- cvećarstvo
- dekorativna dendrologija
- parkarstvo
- lekovito i začinsko bilje
- zaštita bilja i biodekoracije.

Primenu stečenih znanja u klupi, učenici proveravaju na školskoj ekonomiji, u stakleniku, u školskom parku, a veoma često i na zelenim površinama u gradu pa čak i van njega.
U toku školovanja tehničara hortikulture, oni najvredniji i najbolji često imaju mogućnost da svoja znanja i veštine pokažu na raznim takmičenjima, koja se organizuju na republičkom nivou, po nekoliko puta u toku školske godine. Sa ovih takmičenja dosta često su se vraćali sa osvojenim 1. 2. ili 3. mestom, što govori dosta o stepenu obrazovanja i osposobljenosti učenika ovog smera.
Po završetku školovanja, tehničari hortikulture mogu raditi u: cvećarama, rasadnicima, gradskom zelenilu, a mogu se i samoorganizovati na svojim većim ili malim posedima, gde se mogu baviti proizvodnjom dekorativnih biljaka ili pak pružati usluge podizanja, negovanja i održavanja zelenih površina, pre svega privatnih dvorišta.
Oni koji žele da nastave svoje školovanje mogu to učiniti u ovoj struci tako što će upisati pejzažnu arhitekturu ili hortikulturu u Beogradu ili Novom Sadu ili pak upisati se na bilo koji drigi fakultet, jer po završetku ovog smera imaju prohodnost na sve fakultete.
Obrazovni profil: PREHRAMBENI TEHNIČAR

Broj učenika ovog smera u prvom razredu je 24. Učenici ovog smera se obučavaju u laboratorijskim uslovima, putem savremenih metoda učenja i direktnim učešćem u proizvodnji u školskoj pekari i mlekari, kao i u pogonima gradskih preduzeća i ustanova:
- Vodovod
- Mlin
- Regionalni zavod
- Privatnim pekarama i mesarama
Teorijska nastava se odvija u novim učionicama i kabinetima opremljenim laboratorijskom opremom. Tu se učenici demonstrativno, pojedinačno ili grupno, osposobljavaju za buduće zanimanje kroz fizička, hemijska i mikrobiološka ispitivanja prehrambenih proizvoda. Rad se ostvaruje kroz dobru i otvorenu komunikaciju sa učenicima.
Učenici ovog smera učestvuju na strukovnim takmičenjima.
Po završetku školovanja, stiče se diploma prehrambenog tehničara koja ostavlja mogućnost zaposlenja ili daljeg školovanja na visokim školama i fakultetima u struci i van nje.
brazovni profil:POLjOPRIVREDNI TEHNIČAR

Opšti smer u oblasti poljoprivrede, proizvodnje i prerade hrane. Smer prima 24 učenika.
Stručnim obrazovanjem učenik se osposobvljava za planiranje, organizovanje i sprovođenje biljne i stočarske proizvodnje. Ovo osposobljavanje vrši se putem stručnih predmeta koji su zastupljeni u sve četiri godine školovanja:
- Pedologija i agrohemija
- Zaštita bilja
- Poljoprivredna tehnika
- Biljna proizvodnja
- Navodnjavanje
- Stočarska proizvodnja
- Preduzetništvo
- Profesionalna praksa
Primena stečenog znanja u klupi, praktično se primenjuje na školskoj ekonomiji kroz praktičnu, blok nastavu i profesionalnu praksu.
100 ha zemlje, voćnjaci, štale, staklenici, plastenici, sve poljoprivredne mašine učenicima omogućavaju da steknu praktične veštine iz oblasti ratarstva, povrtarstva, cvećarstva, voćarstva, vinogradarstva, stočarstva, zaštite bilja i poljoprivredne tehnike. Učenici u toku školovanja u okviru praktične nastave imaju i obuku vožnje traktora.
Đak generacije ovog smera, na kraju školovanja dobija nagradu od 500 eur iz fonda porodice Bošković.
Po završetku školovanja, učenici stiču znanje poljoprivredni tehničar sa kojim se mogu zaposliti ili nastaviti školovanje na svim fakultetima, visokim i višim školama.


...

Priznanja i takmičenja :

 


-

Međunarodni i domaći kontakti :


...

Prijatelji škole :


...

Nagrade :


...

Još koja reč o školi :


-

Zašto upisati baš našu školu  :


-

Prekvalifikacije i dokvalifikacije - opis  :


-

Additional Info

 • Adresa škole: Vojvode Putnika 58
 • Mesto: Šabac
 • Email: -
 • Direktor škole: -
 • Kontakt telefon: 015 344-579; 349-885
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti: -
 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 13277 times Last modified on četvrtak, 29 mart 2012 16:33
blog comments powered by Disqus
.

Najnovije vesti iz obrazovanja

Kultura

Korisni tekstovi