image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Jablanički okrug Medicinska škola, Leskovac
sreda, 24 novembar 2010 12:31

Medicinska škola, Leskovac

Rate this item
(35 votes)

Istorijat škole :

 


 

Medicinska škola počela je sa radom 15. oktobra 1958. godine na inicijativu tadašnjeg upravnika bolnice dr Živojina Popovića. Škola je formirana sa ciljem da se obezbedi srednji zdravstveni kadar medicinskih sestara – tehničara, kojih u to vreme na teritoriji opštine Leskovac nije bilo dovoljno.

Prvobitni naziv škole je Srednja medicinska škola za medicinske sestre, da bi dve godine kasnije, sa uvođenjem odseka farmaceutskih tehničara, dobila naziv Medicinska škola u Leskovcu.

Započela je rad u bivšoj sali računovodstva Bolnice, koja je bila i prva učionica, a dva puta mesečno koristila je neke od prostorija leskovačke Gimnazije.

Kako su postepeno poslovi škole prerasli mogućnosti da njome rukovodi honorarni direktor dr Živojin Popović, koji je istovremeno bio i direktor Medicinskog centra “Moša Pijade” u Leskovcu, školske 1963/1964. godine za direktora škole postavljen je Ljubomir Balić, profesor i pedagoški savetnik. Te godine škola je imala četri razreda u oba odseka sa 10 odeljenja i 438 učenika, a dve godine kasnije 13 odeljenja sa 502 učenika.

Povećanje broja učenika nametnuo je potrebu za rešavanjem problema prostora, te je svoju školsku zgradu škola dobila 12. novembra 1966. godine.

Medicinska škola onda raspolaže sa 8 učionica, 5 laboratorija, isto toliko kabineta, bibliotekom, prostorom za školsku zajednicu učenika, nastavničkom zbornicom, što omogućava razvijanje svestranije aktivnosti škole.

U 1974. godini naziv škole je promenjen u Medicinska škola “Bratstvo-jedinstvi” u Leskovcu.

Broj učenika, zbog popularnosti škole i ugleda koji uživa, raste iz godine u godinu. Tako, 1978. godine u Medicinskoj školi radi 16 odeljenja sa 548 učenika.

Godine 1998, kada naziv škole “Bratstvo-jedinstvo” već uveliko deluje kao anahronizam, ona ponovo postaje Medicinska škola u Leskovcu.

Na zadovoljstvo radnika ove škole, mnogi od učenika uspešno nastavljaju svoje školovanje i postaju lekari, diplomirani farmaceuti, više medicinske sestre – tehničari, profesori. Neki se u ovu školu vraćaju u svojstvu predavača, honorarnih radnika ili profesora.

Ipak, najviše bivših učenika Medicinske škole radi u zdravstvenim ustanovama u Srbiji i inostranstvu.

Medicinska škola u Leskovcu radi svakog radnog dana od 07,00-19,15, a nastava se izvodi u raznim fazama radnog dana u učionicama, kabinetima i laboratorijama, gotovo na svim odeljenjima bolnice i u vanbolničkim zdravstvenim ustanovama.

Složenost i raznovrsnost obuke i druge specifičnosti organizacije nastave utiču na to da su učenici maksimalno angažovani radom u školi. Ipak i pored redovnog angažovanja, oni postižu zavidne rezultate u vannastavnim aktivnostima, kao i na takmičenjima – kako na lokalnom tako i na republičkom nivou.

Rad škole u nastavi i bannastavnim aktivnostima vodi stalni nastavni kadar škole, koji čine 53 nastavnika. Pored stalnih nastavnika, škola svake godine angažuje za nastavu najistaknutije stručnjake – lekare specijaliste Medicinskog centra (13) i farmaceute, kao i farmaceute Apotekarske ustanove (10) i lekare specijaliste Zavoda za zaštitu zdravlja.

Škola danas ima 24 odeljenja sa 784 učenika raspoređena u četri smera: farmaceutski tehničar, medicinska sestra-tehničar, laboratorijski tehničar i ginekološko-akušerska sestra, a verifikovana je i za smer kozmetički tehničar.

Školom je nakon Ljubomira Balića rukovodio Ž. Bjeletić, prof. hemije sve do sredine 2001. godine. Od jula 2001. godine do 2007. Jovica Marinković, prof. knjiž. Od 2007. na funkciji direktora nalazi se Zorica Kastratović, prof. knjiž.

 

Upis:

 Broj bodov potreban za upis u školu u prethodnim godinama

GINEKOLOŠKO - AKUŠERSKA SESTRA - 94.64
Medicinska škola, Leskovac - ZUBNI TEHNIČAR - 94.40
Medicinska škola, Leskovac - MEDICINSKA SESTRA - TEHNIČAR - 97.10
Medicinska škola, Leskovac - FARMACEUTSKI TEHNIČAR - 98.00


O danu škole :

 


...

Priznanja i takmičenja :

 


-

Međunarodni i domaći kontakti :

 


...

Prijatelji škole :


...

Nagrade :


...

Još koja reč o školi :


-

Zašto upisati baš našu školu  :


-

Prekvalifikacije i dokvalifikacije - opis  :


-

Additional Info

 • Adresa škole: Bore Dimitrijevića Piksle br. 1
 • Mesto: 16000 Leskovac R. Srbija
 • Email: -
 • Direktor škole: -
 • Kontakt telefon: (016) 441 - 022
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti: -
 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 19405 times Last modified on sreda, 14 decembar 2011 14:03
blog comments powered by Disqus
.

Najnovije vesti iz obrazovanja

Kultura

Korisni tekstovi