image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Grad Beograd "Prva beogradska" gimnazija, Beograd
sreda, 24 novembar 2010 11:39

"Prva beogradska" gimnazija, Beograd

Rate this item
(5 votes)

Istorijat škole :

 

Prva beogradska gimnazija osnovana je 26. avgusta 1839. godine kao intelektualni istočnik slobodarskih težnji Srbije Karađorđevih vremena.

Prvih pola veka svog postojanja nosila je naziv Gimnazija beogradska, a kada su se krajem veka u Beogradu pojavile i druge gimnazije promenila je ime u Prva beogradska gimnazija.

Posle Prvog svetskog rata dobila je naziv Prva muška realna gimnazija u Beogradu. Pošto je 1959. godine spojena sa četvrtom ženskom gimnazijom promenila je ime u Prva beogradska.

U periodu usmerenog obrazovanja zvala se Obrazovno-vaspitna organizacija „Moša Pijade" da bi joj od 1990. godine bio vraćen stari naziv Prva beogradska gimnazija.

Gimnazija je počela sa radom u Jug Bogdanovoj 26 u kući koja je uzeta u zakup od Nikole Selakovića, posle čega je često menjala mesto. U toku školske 1844/45. godine se iselila iz kuće Nikole Selakovića i uselila u Konak kneginje Ljubice, odakle se školske1846/47. preselila u okolinu Saborne crkve u zgradu sadašnjeg Fakulteta primenjenih umetnosti u Ulici kralja Petra broj 4, nazvanoj tako da podseća da je najstariji sin kneza Aleksandra Karađorđevića, knežević Petar Karađorđević, docnije kralj Petar Prvi, tu pohađao sva četiri razreda Prve beogradske gimnazije. Na ovom mestu je tokom juna 1858. godine knežević Petar javno polagao ispite koje je te godine učio. Ispitu je, između ostalih, prisustvovao i Vuk Karaxić. Prva beogradska gimnazija je 1863. godine trajnije rešila problem svog smeštaja na osnovu poklona Kapetana Miše Anastasijevića, odnosno bila je smeštena u Kapetan-Mišino zdanje zajedno sa Velikom školom, Bibliotekom, Muzejom i Društvom srpske slovesnosti. Ovo vreme je poznato po prvom đačkom političkom pokretu u srpskim školama. Sa pojavom pokreta Svetozara Markovića đaci tadašnje Prve beogradske gimnazije postali su toliko politički aktivni da je posle poznate đačke bune 1871. godine Ministarstvo prosvete naredilo ondašnjem direktoru Prve beogradske gimnazije Đorđu Maletiću da prekine ovo đačko politiziranje iskazano kroz rad đačke organizacije „Srpska Nada". Pošto je Kapetan-Mišino zdanje postalo tesno zbog sve većeg broja studenata u Velikoj školi, od početka školske 1898/99. do 1904. Prva beogradska gimnazija se smestila u tri zgrade: zgradu u Ulici kralja Petra 4, zgradu beogradske Realke i zgradu kod Vaznesenske crkve (zgrada ukinute Treće beogradske gimnazije). U ovom periodu Gimnazija je imala tri škole, 72 profesora i veoma veliki broj đaka. Godine 1905. Prva beogradska gimnazija se uselila u zakupljeni „Dom Svetog Save" u Ulici cara Dušana 13, jer su zgrada Realke i zgrada u Ulici kralja Petra 4 bile u vrlo lošem stanju. Ali, ni taj smeštaj nije bio zadovoljavajući zbog udaljenosti od centra grada.

Početkom 1935. godine odlučeno je da se pitanje smeštaja Prve beogradske gimnazije reši zidanjem zgrade specijalno namenjenom za tu svrhu. Pošto je Beogradska opština dala plac kod crkve Svetog Aleksandra Nevskog, uzet je kredit pa je 20. septembra 1936. godine osvećen kamen temeljac nove gimnazijske zgrade. U tu zgradu Prva beogradska gimnazija se uselila 27. aprila 1938. godine gde je ostala do današnjih dana.

Iako je počela vršenje svoje uzvišene misije bez direktora, samo sa dva odeljenja i profesorima Vasilijem Berarom i Mihajlom Popovićem, školovanim na čuvenim univerzitetima Pešte i Beča, Prva beogradska gimnazija danas ima trideset i dva odeljenja i vrhunski obrazovno-vaspitni kadar. Šetnja kroz hodnike ove škole je šetnja kroz istoriju srpske društvene i prirodne naučne misli. Na sveže okrečenim zidovima ovog impozantnog zdanja nižu se likovi Ljube Nenadovića, Milovana Glišića, Svetislava Vulovića, Stevana Sremca, Laze Lazarevića, Petra Kočića, Jovana Skerlića, Oskara Daviča, Kornelija Stankovića, Stevana Mokranjca, Stepe Stepanovića, Jovana Cvijića, Mihajla Petrovića Alasa, Brane Petronijevića, Marka Murata, Marka Čelebonovića, Peđe Milosavljevića i drugih slavnih učenika i profesora ove škole. Godine 1989. Prva beogradska gimnazija je proglašena za spomenik kulture. Nije preterano reći da Prva beogradska gimnazija pripada grupi nacionalnih institucija Srbije kao što su Narodna biblioteka, Narodni muzej, Državni arhiv, pa je zbog toga proglašena za spomen školu .


 

Vannastavne aktivnosti :

 O danu škole :

 


...

Priznanja i takmičenja :

 


-

Međunarodni i domaći kontakti :

Povodom pokretanja međunarodnog projekta ,,Povezivanje učionica” (Connecting Classrooms) u Evropi, u Srbiji je 28.09. 2010. održana konferencija kojoj su prisustvovali nastavnici, direktori škola i predstavnici lokalnih samouprava iz centralne i južne Srbije i Vojvodine.

Tokom konferencije, održane u Beogradu u hotelu Zira, međunarodni projekat ,,Povezivanje učinica” spojio je više od 80 eksperata iz oblasti obrazovanja u Srbiji, koji su imali prilike da se upoznaju i diskutuju o metodama uvođenja međunarodne dimenzije u nastavu i redovni raspored časova. Konferenciju su otvorili direktor Britanskog saveta u Srbiji, Endru Glas, i Ministar prosvete, Žarko Obradović, koji su se složili u stavu da će ovaj projekat doprineti aktivnom razvoju obrazovnog procesa u Srbiji, što i jeste jedna od strategija Ministarstva prosvete Republike Srbije. Zahvaljujući ovom projektu, buduće generacije će moći da se uključe u najnovije tokove obrazovanja savremene civilizacije. Ovo je jedan od najvažnijih segmenata celokupne politike razvoja i jedan od najvažnijih uslova za integracije u zajednicu zemalja Evropske unije. 
Radi pokretanja ovog projekta u zemljama Evrope, u periodu od 10. do 14. oktobra u Londonu je održan kontakt-seminar za profesore i predstavnike lokalnih samouprava iz 20 evropskih zemalja.

Kontakt-seminar je organizovan od strane Britanskog saveta, sa ciljem da se profesori i predstavnici lokalnih


samouprava upoznaju i u okviru svojih grupa isplaniraju dalju saradnju na projektu. Od 12. do 14. oktobra, gosti iz raznih evropskih zemalja, među kojima je i Srbija, imali su priliku da posete nekoliko škola u Engleskoj, gde su lično mogli da steknu uvid u sličnosti i razlike između svojih i engleskog sistema obrazovanja, što je bilo od velikog značaja za pravilno shvatanje projekta i buduće saradnje.

U projektu, pored Velike Britanije, učestvuje još 20 zemalja, a raspoređene su u grupe (klastere) od po 4 zemlje, pri čemu svaka zemlja učestvuje sa 10 srednjih škola. Srbija je raspoređena u grupu sa Nemačkom, Slovačkom i Velikom Britanijom, a škole iz Srbije koje učestvuju u projektu su gimnazije iz Beograda, Čačka, Gornjeg Milanovca, Pirota, Niša, Bečeja, Pančeva, Sremske Mitrovice, Novog Sada i Zrenjanina. Sve škole su razvrstane u dve grupe od po 5 gimnazija, a glavni koordinatori za svaku grupu su profesori Snežana Ciganović iz Gimnazije Uroš Predić iz Pančeva i Bojana Arsić iz Prve beogradske gimnazije iz Beograda.

Glavni ciljevi projekta su:

■Uvođenje međunarodne dimenzije u obrazovanju u postojeći nastavni plan i program;
■Inkluzija i njeno implementiranje u postojeće oblike rada u nastavi;
■Trening mladih lidera – obučavanje i osposobljavanje mladih lidera predstavnika đačkih parlamenata- za budući rad sa sličnim ciljevima u zemljama Evrope.
Tokom seminara sve grupe su imale priliku da zajedno razrade ovaj okvirni plan i dogovore se o aktivnostima koje će uvrstiti u partnerski plan projekta. Aktivnosti koje će se obavljati moraće da ispoštuju gorepomenute ciljeve, sa posebnim akcentom na inkluziju i njenu implementaciju u nastavi. Rok za podnošenje konačnog partnerskog plana sa spiskom aktivnosti u kojima će učestvovati učenici i profesori je 26. novembar 2010. a završetak prvog dela projekta planiran je za period oko Uskrsa, dok će drugi deo aktivnosti, sa drugom temom, biti potrebno dovršiti do kraja školske godine.

S obzirom na to da projekat traje 3 godine, usvojen je okvirni dogovor da se u toku jedne školske godine pokriju dve teme sa određenim brojem aktivnosti, pri čemu će profesori raznih predmeta imati prilike da učestvuju u projektu, kao i učenici koji imaju različita interesovanja.

Kako bi aktivnosti koje će profesori i učenici pripremati u okviru projekta u naredne tri godine bili dostupni svim učesnicima iz ostalih zemalja, napravljena je posebna internet platforma pod nazivom ,,E-twinning”, preko koje će učenici i profesori moći da komuniciraju jedni sa drugima i da imaju uvid u zajedničke radove i aktivnosti. Zato će biti neophodno da se, tokom rada na projektu, ovoj platformi aktivno priključi što veći broj učenika i profesora, kako bi komunikacija bila što aktivnija, a rezultati samog projekta što uspešniji.

Bojana Arsić, profesor engleskog jezika

 

UPIS:

Prosek društveni smer - 95,56

Prosesek prirodni smer - 95,86

Minimalni broj bodova za društveni smer - 92,10

Minimalni broj bodova za prirodni smer - 91,14


...

Nagrade :


...

Još koja reč o školi :


-

Zašto upisati baš našu školu  :


-

Prekvalifikacije i dokvalifikacije - opis  :


-

Additional Info

 • Adresa škole: Cara Dušana 61
 • Mesto: Beograd
 • Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 • Direktor škole: -
 • Kontakt telefon: 011/3284-716
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti: -
 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 7720 times Last modified on sreda, 18 april 2012 07:32

Media

Image Gallery

blog comments powered by Disqus
.

Najnovije vesti iz obrazovanja

Kultura

Korisni tekstovi

 • Školske torbe su preteške
  Prema nalazima sistematskih pregleda više od jedne trećine učenika i studenata ima nepravilno držanje, oko…
 • Lepo ponašanje
  Društvo je u previranju, porodica je u krizi.Problemi  u društvu i porodici odražavaju se na…
 • Upis u srednje škole
  Područje rada Upis u srednje škole statistika od 2005 - 2011 godine Obrazovni profil…