image image image

Prvak sveta - asc TimeTables!!!

Program za pravljenje rasporeda časova osnovnih i srednjih školi koji je sa lakoćom uspeo da osvoji ceo svet. Govori 114 stranih jezika, kao i jezike sa naših prostora! Vlasnik je mnogih svetskih nagrada, plaketa, pohvala...

Pogledaj ceo tekst

Udžbenici za osnovnu i srednju školu

Za škole - Želite da se opredelite za sigurnu i tačnu dostavu udžbenika do Vaše škole ? Želite da svaki udžbenik bude unapred odvojen za svakog učenika ? Ili možda čak želite da svi učenici dobiju udžbenike na svoje kućne adrese ?

 

Pogledaj ceo tekst

Za sve kojima je obrazovanje životno usmerenje!

Da svaka škola u svakoj učionici ima interaktivnu tablu kao najsavremenije učilo, predstavlja cilj uspeha budućnosti i sadašnjosti obrazovanja. PANASONIC je otišao korak dalje i napravio jednu od najtraženijih interaktivnih tabli na svetu. Jednostavno pogledajte o kakvoj je tehnologiji reč.

 

Pogledaj ceo tekst
 • Raspored časova škole
 • Udžbenici
 • Interaktivne table
Škole Srednje Grad Beograd Prva ekonomska škola, Beograd
sreda, 24 novembar 2010 11:29

Prva ekonomska škola, Beograd

Rate this item
(20 votes)

Istorijat škole :

 

Godine 1881. Čeh Franjo Višek, po odobrenju ministra finansija, otvara Trgovačko-železničku školu. U školi rade 32 nastavnika, od kojih su trojica doktori nauka. Pored opšteobrazovnih predmeta, izučavaju se: bankarska i trgovačka računica, knjigovodstvo, poznavanje robe i stenografija.

Tokom osamdesetih godina XIX veka kada srpska privreda doživljava snažan razvoj raste potreba za stručnim kadrovima: blagajnicima, računovođama, poreznicima, carinicima. Zbog toga se Višekova trgovačka škola 1892. pretvara u Državnu trgovačku školu. Direktor škole ostaje Radovan (Franjo) Višek.

Na kraju školovanja učenici su polagali ispit spremnosti iz 12 predmeta. Školovanje je trajalo tri godine. Predavanja su obuhvatala 21 predmet. Pored ostalih i : političku računicu, nauku o trgovini, korespondenciju, trgovačko i menično pravo finansije, cariništvo.

Godine 1900. Državna trgovacka škola postaje Srpska kraljevska državna trgovačka akademija. Cilj i zadatak Škole ostaju uglavnom isti. Ipak, uvodi se jedna novina: po prvi put u Akademiju nisu primani samo učenici, već i učenice.

U toku balkanskih ratova, 1912, 1913. Škola radi neredovno. U vojsku su pozvani neki profesori i izvestan broj učenika. Bore se hrabro, dobijaju najviša odlikovanja, mnogi su teško ranjeni, a znatan broj gine.

Kada je počeo prvi svetski rat, Državna trgovačka akademija je prestala sa radom. Mnogi njeni nastavnici i učenici ponovo odlaze u rat i junački se bore za slobodu svoje zemlje. Ipak, godine 1916. francuske vlasti odobravaju i pomažu osnivanje Srpske više trgovačke škole u Eksu u Provansi za učenike i učenice koji su prešli Albaniju i koje su brodovi zapadnih saveznika prebacili u Francusku.

Školu smeštaju u nekadašnji stari zapušteni manastir na kraju grada. Pohađa je oko 150 ukupno. Nastava u Školi teče redovno.

Nastavni plan obuhvata: srpski jezik, francuski jezik, trgovačku korespondenciju, francusku korespondenciju, knjigovodstvo, kontoarske radove,   trgovačku i političku računicu, trgovačko i stečajno pravo, menično pravo, nauku o trgovini, političku ekonomiju, poznavanje robe, cariništvo, stenografiju i krasnopis.

Godine 1918. po odobrenju okupacionih vlasti, u Beogradu se osniva Opštinska trgovačka akademija koja počinje sa radom 1. marta, a završava se 15. avgusta iste godine.

Srpska viša trgovačka škola napušta Eks 1919. godine i vraća se u Beograd. Udžbenika nema. Učenici prave beleške na času, a nastavnici značajne delove svojih izlaganja diktiraju.

I pored otežanih uslova, Škola želi da obezbedi kvalitet rada, pa primenjuje i disciplinske mere. Sekretar Škole pravda izostanke učenika. Zakašnjenja se ne pravdaju. Predmetni nastavnici ne smeju da puštaju učenike sa časova. Ukoliko učenik ima više od 20 neopravdanih izostanaka isključuje se na godinu dana.

Godine 1927. počinje da se primenjuje Pravilnik o radu, redu i nastavi u državnim trgovačkim akademijama kojim se sve trgovačke akademije pretvaraju u četvorogodišnje škole. Takođe, ovim Pravilnikom učenicima je zabranjeno: posećivanje javnih lokala, pušenje u Školi i na javnim mestima, članstvo u bilo kojoj političkoj partiji.

U toku školske 1929/1930. državna trgovačka akademija se uselila u svoju novu zgradu na uglu ulica Cetinjske i 29. novembra, koju je za nju podigla Uprava zadužbine Vase i Nikole Radojkovića.

Braća Vasa i Nikola Radojković bili su čuveni beogradski trgovci, koji su se doselili u Beograd iz Šapca u prvoj polovini XIX veka. Vredni, štedljivi i snalažljivi vrlo brzo su napredovali. Pošto nisu imali dece, oni su svoju imovinu ostavili “na korist srpske trgovine”. Svojim testamentom Nikola je odredio da se može podići savremena zgrada za Srpsku akademiju trgovine. U toku 1928. godine podignuta je današnja zgrada Prve ekonomske škole. Ona je svečano otvorena na dan 22. septembra 1929. godine i predata je “srpskom narodu i državi na besplatno uživanje i slobodno raspolaganje za potrebe Državne trgovačke akademije u Beogradu”.

Beogradska državna trgovačka akademija će se 1938, 1939. godine podeliti na Prvu i Drugu. Povećaće se broj učenika što će nepovoljno uticati na disciplinu u Školi. Prvi put posle Prvog svetskog rata čuće se žalbe profesora na: nehat, neurednost, nerad, nevaspitanje pojedinih učenika koji svakom prilikom ometaju red i rad u Školi.

Posle bombardovanja Beograda, 6. aprila 1941. godine, Trgovačka akademije postaće Državni ekonomski tehnikum u kome se stiče i srednje-ekonomsko obrazovanje. Dalje promene u obrazovnom sistemu pretvoriće, 1949. godine, našu Školu u Ekonomsku srednju školu.

I tako je vreme prolazilo. Menjali su se planovi i programi, učenici, profesori, direktori, pravilnici, disciplinske mere… Ipak, udeo naše Škole u unapređivanju nastave u stručnim školama ove vrste ostao je neprocenjiv od njenog postanka do danas. U izradi svih planova i programa za ovu vrstu škola od 1881. do danas učestvovali su profesori ove škole. Oni su utvrđivali profil kadra koji Škola daje i osavremenjivali nastavu. Takođe, Škola sa ponosom može da se pohvali da je u njoj radilo i radi 120 pisaca i mnogo recenzenata udžbenika za ekonomsku školu.

Međutim, valjanom radu profesora i učenika u mnogome doprinose i radnici koji rade na tehničkom održavanju Škole i u administraciji.

Direktor, profesori i ostali radnici Škole ponosni su na svoje učenike, koji pokazuju veoma dobre rezultate u savlađivanju gradiva i uspešno predstavljaju Školu osvajajući prva mesta i nagrade na mnogobrojnim takmičenjima čime se nastavlja, na najbolji način, tradicija ove Škole.

 

Škola ima tradiciju dugu više od 125 godina i jedna je od elitnih škola koja ima zasluženi ugled, na šta su ponosni učenici, roditelji i profesori. Visok rejting škole je stican godinama dobrom organizacijom i kvalitetom nastave, uz negovanje svih tradicionalnih vrednosti koje ova renomirana škola ima, ali i praćenjem savremenih tokova u nastavi, primenom aktivnih metoda, učešćem u reformi ekonomske struke itd. Nalazi se u samom centru Beograda.

Otvorena je za saradnju sa drugim institucijama. Značajna i dugoročna saradnja ostvarena je sa Ekonomskim fakultetom, Ekonomskim institutom, Savezom računovođa i revizora Srbije, Privrednim savetnikom, bankama, preduzećima, Narodim pozorištem i drugim kulturnim institucijama, Crvenim krstom Beograda, Opštinom Stari grad, Gradskim sekretarijatom za obrazovanje i dr.

U školi je dobra, radna atmosfera. Podrška učenicima se odvija poštujući zakone i prava učenika. Većina profesora ima dobar pristup učenicima. Odnosi među kolegama su korektni uz međusobno uvažavanje i poštovanje. Neguje se solidarnost, tolerancija među učenicima, pravičnost i takmičarski duh uz poštovanje ličnosti i uvažavanje svih različitosti. Nastava u Školi je dobro organizovana, uz mogućnost korišćenja novih tehnologija i postupnu primenu savremenih metoda rada. Kriterijumi rada i evaluacije su veoma visoki. Učenicima se pružaju kvalitetna znanja, kako stručna, tako i opšte-obrazovna. Uz veliko angažovanje učenika i profesora, učenici se osposobljavaju za kvalitetan samostalni i timski rad.

Osim redovne nastave, bogata je i vannastavna aktivnost. Ostvarena je saradnja sa privrednim i vanprivrednim organizacijama u funkciji nastave. Učenici učestvuju u radu velikog broja sekcija (preko 10) gde zadovoljavaju svoje sportske, obrazovne i kulturne potrebe i navike. Redovno se organizuju ekonomske tribine. Učenici zajedno sa sojim profesorima uređuju školske novine. Takođe, škola je uvela i virtuelnu banku gde učenici simuliraju rad u banci.

Možemo istaći izuzetno uspešnu saradnju sa roditeljima. Savet roditelja ima značajnu ulogu u razvoju škole. Uz finansijsku podršku roditelja uvedeno je obezbeđenje učenika, video nadzor, razglasna stanica, štampani materijal za nastavu i drugi vidovi investiranja u cilju kvalitetnijih uslova za rad.

Učenici naše škole pokazuju značajan uspeh na brojnim takmičenjima opštinskog, gradskog i republičkog nivoa. Oblasti takimčenja: srpski jezik i književnost, matematika, sportske discipline (rukomet, košarka, kros) kao i pri upisu na više škole i fakultete.

U školi radi veliki broj kompetentnih profesora, od kojih su jedan broj i autori i recenzenti udžbenika. Profesori naše škole su i autori programa-kurikuluma za novi ogledni obrazovni profil-bankarski službenik.

Mnogo pažnje posvećuje se urednosti i čistoći školskog prostora. Učenici, roditelji i profesori ističu da se mnogo vodi računa o održavanju škole, njenoj urednosti i čistoći i oplemenjivanju školskog prostora. Značajan napor i sredstva se izdvajaju kako bi škola bila uredna i čista. Školski prostor je renoviran tokom poslednje dve godine. Rad pomoćno-tehničkog osoblja je na visokom nivou.

Rukovodstvo škole je, po proceni svih interesnih grupa za njen razvoj, na veoma visokom profesionalnom nivou. Razvija se poverenje, uvažavanje različitih mišljenja. Postavljaju se jasni i precizni zahtevi koji doprinose efektivnosti rada škole. Ističe se dobra organizacija nastave i drugih aktivnosti, rada profesora, podsticanje učenika i zaposlenih na profesionalan odnos prema radu. Usmerava se i usklađuje veoma uspešno rad stručnih organa škole, promoviše i podstiče timski rad. Takođe se mnogo radi na daljoj afirmaciji i ugledu škole.


 

UPIS :

 

Ekonomski tehničar:             82.72
Finansijski tehničar:              85.12
Bankarski službenik - ogled:  96.56

 

Škola je vlasnik licence aScTimeTables!

Priznanja i takmičenja :

 


-

Međunarodni i domaći kontakti :

 


...

Prijatelji škole :


...

Nagrade :


...

Još koja reč o školi :


-

Zašto upisati baš našu školu  :


Škola je na zadovoljavajući način opremljena modernim nastavnim sredstvima koja su na raspolaganju profesorima i učenicima, kako u učionicama, tako i u kabinetima, fiskulturnoj sali itd. Svake godine ulažu se napori da se škola održava, oprema i renovira..

Bezbednost učenika je na visokom nivou. Kao što je već navedeno, roditelji finansiraju profesionalno obezbeđenje učenika. Uveden je i video nadzor tako da angažovano osoblje na visoko profesionalnom nivu obavlja aktivnosti obezbeđenja uz kontinuiranu saradnju sa zaposlenima.Uvedene su i obavezne identifikacione kartice za učenike.

 

 

Prekvalifikacije i dokvalifikacije - opis  :


-

Additional Info

 • Adresa škole: Cetinjska 5-7
 • Mesto: Beograd
 • Email: Ova adresa el. pošte zaštićena je od spam napada, treba omogućiti JavaSkript da biste je videli
 • Direktor škole: Saković Milibor
 • Kontakt telefon: 011/3373 488
 • Broj nastavnika: -
 • Broj učenika: -
 • Površina škole: -
 • Broj učionica: -
 • Sala za fizičko: -
 • Jezik nastave: -
 • Strani jezici: -
 • Vannastavne aktivnosti: -
 • Smerovi i usmerenja: -
 • Broj učenika po smeru pri upisu :: -
 • Poznate ličnosti: -
 • Laboratorije i specijalni prostori za izvođenje nastave: -
Read 13142 times Last modified on petak, 20 april 2012 07:58

Image Gallery

blog comments powered by Disqus
.

Najnovije vesti iz obrazovanja

Kultura

Korisni tekstovi